Kraftwerk /

Dentaku

Bokuwa ongakuka,
dentaku katateni
Tashitari,
hiitari
Sousashite,
sakkyoku suru
Kono botan oseba,
ongaku kanaderu 僕は音楽家
電卓片手に
足したり
引いたり
操作して
作曲する
このボタン押せば
音楽奏でる