o.n.a. /

Mimo wszystko

Samotnie sіucham swoich wspomnieс
O tym jak zawsze bardzo chciaіam sob№ byж
Nie wiem czy nisko juї upadіam
Zagubiіam siк, nie mogк znaleџж dna
A pуџniej tylko Twoje oczy
Kochaіam patrzeж jak pіon№ w brudn№ noc
Myњlaіam, їe znajdziemy spokуj
Nie byіo dane nam spokojnie spleњж swych r№k
I mimo to, їe nikt mnie nie rozumie
Oddycham szybko tak
Nie bojк siк, chyba wolк dalej
Czuж to wszystko mocniej
Bкdк їyіa, chociaї mуwi№, їe jest џle
Bкdк їyіa, chociaї nienawidz№ mnie
Moj№ udrкk№ jest czekanie
Poobgryzane z nerwуw, ucieka szybko czas
Myњlк, jakoњ chyba bкdzie
W koсcu potykam siк o Twуj stіumiony krzyk
I mimo to, їe nikt mnie nie rozumie
Oddycham szybko tak
Nie bojк siк, chyba wolк dalej
Czuж to wszystko mocniej
Bкdк їyіa, chociaї mуwi№, ze jest џle
Bкdк їyіa sama ale ci№gle ja
Bкdк їyіa, chociaї nienawidz№ mnie
Bкdк їyіa, wіasnie tak najtrudniej jest