Kraftwerk /

Dentaku (long version)

Bokuwa ongakuka
Dentaku katateni
Tashitari
Hiitari
Sousashite
Sakkyoku suru
Kono botan oseba
Ongaku kanaderu 僕は音楽家
電卓片手に
足したり
引いたり
操作して
作曲する
このボタン押せば
音楽奏でる