Odd Nordstoga /

Lause ting

Eg budde i eit kollektiv i eit litt forsinka liv. Og no hadde eg og ho,
Som hadde lagt ein arbeidsdag, tappert sett i gang med fag.
Trur eg var p� side to. D� kapitulerte eg og sa til ho:

Altfor mange lause ting, altfor myrke krokar, altfor mykje
skummelt rot, altfor store flokar, altfor store rom, altfor mange ord,
altfor mange gode r�d gjev altfor mykje � tenke p�.

Kor er den beste teori for ei lukke og litt fri?
Kva er pensum for � f� raustlause menn til � f� ro?
Ikkje boka eg les no. Ikkje den eg las i g�r, og faga eg m� ta
opp att til neste �r.

Altfor mange lause ting�

No er eg over tredve �r, ikkje akkurat i min ungdoms v�r
Men eg er like dum som d� eg hadde guterom. Jau d�, eg er d�
intelligent (Litt over snittet trur eg omtrent). Gjev meg misjonen,
livsmisjonen, eg skal greie den.

Men det er altfor mange lause ting�