Killing Joke /

Frenzy (live)

I found my way
I walk towards the new day
Left my conscience way behind
Tumble-tumble here we go

I found my way
I walk towards the new day
Sun in my blood now
Tumble-tumble here we go

Faster we go
Leave it all behind
Saw the cities come and go
Tumble-tumble here we go

Faster we go
Leave it all behind
Saw the cities come and go
Then i saw beyond