o.n.a. /

Ciągle Ty

Moїe kiedyњ stracк Ciк
Gdy bкdziesz dosyж miaі
Moich ci№gіych zmian
Moїe kiedyњ uznasz, їe
To, co byіo w nas
Nie rozkwita juї...
Ale jesteњ, zawsze kochasz mnie
Jesteњ i spokojnie ci№gle Ty...
Czasem myњlк, їe ten bуl,
Ktуry w sobie mam
Po coњ jednak jest
Czasem myњlк, їe mуj los
Chce godziж ze mn№ siк
Ja ci№gle nie wiem jak...
Ale jesteњ, zawsze kochasz mnie
Jesteњ i spokojnie ci№gle Ty...
Nie potrafiк z Tob№ byж
Tak mocno jak byњ chciaі
Nie potrafiк ufaж Ci
Chociaї pragnк, pragnк...
Muszк czasem zmyliж krok,
By potem znaleџж
Wіaњnie tak to czujк...
Moїe kiedyњ pryjdzie czas,
Їe uspokojк siк
Јagodnie minie zіo
Ale teraz pуki co
Szaleje we mnie krew
Dlatego wybacz mi
Ale jesteњ, zawsze kochasz mnie
Jesteњ i spokojnie ci№gle Ty...