Wardruna /

Kauna

Kauna riv i nattevind
kovnar ei av anden din.
Isen smeltar av ditt ljos
Kauna røyner bleike spor.
Kauna siv i løyndom inn
lysar opp i auge skin.
Elden rensar hugen min
Kaun, logen brenn!