19 Wiosen /

Agonia

Pełno ognia
Pełno ognia
Łuny barwią cały horyznot
Trwa agonia, tłumy giną

Dopóki trwa ona
Dopóki ona trwa
Śmierć granicy nie naruszy
Agonia nieskończona
W ciele i w duszy.

Śmierć czycha
Śmierć czycha
By swe życie w ciała tchnąć
Agonia jeszcze nie da ich tknąć.

Dopóki trwa ona
Dopóki ona trwa
Śmierć granicy nie naruszy
Agonia nieskończona
W ciele i w duszy.