19 Wiosen /

Warianty

Całkiem odmienne, całkiem odmienne mam pochodzenie.
Bardzo podobny, bardzo podobny
Mieć będę koniec.

Agonia pod butem, w katastrofie zgon,
Rany po nożu kłute, wirusa zwiększę plon,
Ze starości śmierć, z pistoletu w skroń...

Całkiem odmienne, całkiem odmienne mam niż ty ubranie.
Bardzo podobny, bardzo podobny
Mieć będę koniec.

Agonia pod butem, w katastrofie zgon,
Rany po nożu kłute, wirusa zwiększę plon,
Ze starości śmierć, z pistoletu w skroń,
Żyła i kilka cięć, wariantów istnieje dość.

Obiad i zatrute jedzenie. Z dachu wieżowca skok.
W proteście samospalenie. Zmiażdżony w kraksie bok.
W rozruchach rozstrzelanie, ciało wśród innych zwłok.
Zejście przez zagłodzenie. Wariantów istnieje dość.

Istnieje dość!