Obtest /

Pirmyn!

Vardan tų, kurie krito,
Neleidę užgest iki ryto,
Ugnim grudinę valią,
Tamsoj pasilikt negali...

Vardan tų, kurie laukė,
Vilkais staugė,
Atgal nerado sau kelio
Stovėjo tvirtai iki galo...

Ir imk...
Mano balną, žirgą melną,
Kraujo delną, ženklą, nori paslėpti randą?
Begalė metų pavirto į saują šaltinio vandens,
Ledinio vandens..

Ir tark...
Medžio vardą, vėjo vardą,
Aštrų kardą, prasmę randa, kelias į krantą,
Begalę žingsnių į niekur ir vis dar ant kojų,
Į priekį, į priekį, pirmyn...

Vardan tų, kurie nešė,
Ugnim vardus užrašė,
Vardan praradusių viską,
Akių šviesa tebetviska...

Vardan paskutinio lašo,
Gyvybė mirties atsiprašo,
Išeina į vakarus saulė,
Pirmyn! ... į aną pasaulį.....